Proszę wybrać rok, za który mamy przygotować rozliczenie.

  Należy również dodać wszystkie „jarografy” oraz PIT’y (jeśli w danym roku były również dochody w Polsce). W przypadku braku chociaż jednego „jarografu” mamy możliwość ich odzyskania, dlatego proszę wpisać w tabelce poniżej liczbę brakujących dokumentów.

  Do każdego roku należy wypełnić tą listę pytań osobno.

  Rok 2023

  1. Proszę o załączenie wszystkich "jarografów" z roku 2023 (jeśli brakuje chociaż jednego proszę o informację poniżej)

  Jeżeli brakuje chociaż jednego "jarografu" to badzo proszę o informacje w tym miejscu. Musimy wiedzieć czy mamy go odzyskać czy pan go dośle później (na kody, dzięki którym będziemy mieć wgląd w pańskie dochody czeka się około 2/3 tygodni)
  2. Kraj zameldowania w 2023 roku:

  Dla wszystkich osób, które nie są zameldowane w Holandii pełny rok, a chcą uzyskać jak najwyższy zwrot podatku w Holandii, potrzebne są dwie, bardzo ważne rzeczy:

  1. Proszę podać jak najbardziej dokładne okresy od kiedy do kiedy pan/pani pracowała w danej firmie.
  2. Zaświadczenie o dochodach z Polski (jeśli zostało już wydane przez Urząd Skarbowy, jeśli nie to można go dodać później)
  Żeby uzyskać zaświadczanie o dochodach z Polski należy się najpierw rozliczyć w Polsce ( nawet jeśli klient nie uzyskał w Polsce żadnych dochodów).

  Belastingdienst (Urząd Skarbowy w Holandii) musi mieć dowód na to, iż nie było poza Holandią innych dochodów (lub ile tych dochodów było).

  Dlatego jeśli nie jesteśmy zameldowani w Holandii pełny rok od 01.01 do 31.12 trzeba za każdym razem przy rozliczeniu wysyłać również zaświadczenie o dochodach z Polski (bardzo rzadko zdarzają się jednak sytuację, że zaświadczenie nie zmieni kwoty zwrotu z podatku i wtedy nie trzeba tego zaświadczenia do Belastingu wysyłać).

  Opis procedury:

  Wypełniony PIT należy wydrukować, a następnie w wyznaczonym na podpis miejscu podpisać. Gotowy dokument należy zanieść do Urzędu Skarbowego wraz z zaświadczeniem o dochodach (zaświadczenie o dochodach wypełniamy na pierwszej stronie a na drugiej stronie wypełnia Urząd Skarbowy). Na koniec należy odebrać podbite przez Urząd Skarbowy zaświadczenie o dochodach i wysłać do Belastingu oryginał dokumentu (kopię proszę wysłać na nasz e-mail lub załączyć powyżej podczas rejestracji).

  PIT możemy również wysłać elektronicznie jednak potrzebna nam będzie do tego kwota przychodu z roku poprzedniego. Przy wysłaniu PIT’a elektronicznie do Urzędu Skarbowego należy dostarczyć samo zaświadczenie o dochodach.

  Ważne aby zaświadczenie było czytelne oraz wydrukowane razem z kodem kreskowym znajdującym się na dole pierwszej strony. Belastigndienst bardzo często odrzuca zaświadczenia na których jest coś nie wyraźnie wydrukowane lub brakuje kodu kreskowego a wtedy trzeba takie zaświadczenie zrobić na nowo!

  Zaświadczenie może zostać dostarczone przez członka rodziny lub znajomego więc nie trzeba specjalnie jechać do Polski w tym celu.

  Wpisz dokładne daty zameldowania i wymeldowania we wszystkich krajach, w których byłeś/aś zameldowany w 2023 roku.

  Dla wszystkich osób, które nie są zameldowane w Holandii pełny rok, a chcą uzyskać jak najwyższy zwrot podatku w Holandii, potrzebne są dwie, bardzo ważne rzeczy:

  1. Proszę podać jak najbardziej dokładne okresy od kiedy do kiedy pan/pani pracowała w danej firmie.
  2. Zaświadczenie o dochodach z Polski (jeśli zostało już wydane przez Urząd Skarbowy, jeśli nie to można go dodać później)
  Żeby uzyskać zaświadczanie o dochodach z Polski należy się najpierw rozliczyć w Polsce ( nawet jeśli klient nie uzyskał w Polsce żadnych dochodów).

  Belastingdienst (Urząd Skarbowy w Holandii) musi mieć dowód na to, iż nie było poza Holandią innych dochodów (lub ile tych dochodów było).

  Dlatego jeśli nie jesteśmy zameldowani w Holandii pełny rok od 01.01 do 31.12 trzeba za każdym razem przy rozliczeniu wysyłać również zaświadczenie o dochodach z Polski (bardzo rzadko zdarzają się jednak sytuację, że zaświadczenie nie zmieni kwoty zwrotu z podatku i wtedy nie trzeba tego zaświadczenia do Belastingu wysyłać).

  3. Czy w 2023 roku miał pan/pani dochody w Polsce lub innym kraju niż Holandia?
  4. Czy mamy dla pana/pani przygotować PIT zerowy lub PIT z dochodami z PL za rok 2023?

  Proszę podać swój PESEL oraz adres zamieszkania lub załączyć PIT od pracodawcy.


  PIT od pracodawcy:

  5. Czy posiadał pan/pani majątek powyżej 30.000 euro w roku rozliczeniowym 2023 (60.000 euro przy rozliczeniu z partnerem)?

  Opcjonalnie możesz załączyć dokumenty poświadczające wysokość majątku:
  6. Czy posiada pan/pani kredyt hipoteczny?

  Prosimy o przesłanie jaaroverzicht oraz VOZ waarde z 2023 roku:
  7. Czy w 2023 rok posiadał/ła pan/pani partnera, z którym chce się rozliczyć? (możliwość uzyskania „rozłąkowego” za rozliczenie z partnerem, który mieszka w Polsce i spełnia warunki)

  Prosimy o przesłanie jaroopgave/PIT z dochodami partnera z 2023 roku:
  8. Czy ma pan/pani dziecko/dzieci zameldowane na tym samym adresie, które w podanym powyżej roku miało poniżej 12 lat?

  Prosimy podać imię, nazwisko oraz datę urodzenia każdego z dzieci:
  9. Czy posiada pan/pani udokumentowane koszty związane z edukacją w Holandii w podanym powyżej roku rozliczeniowym?

  Prosimy o przesłanie dokumentów potwierdzających koszty związane z edukacją w 2023 roku:
  Rok 2022

  1. Proszę o załączenie wszystkich "jarografów" z roku 2022 (jeśli brakuje chociaż jednego proszę o informację poniżej)

  Jeżeli brakuje chociaż jednego "jarografu" to badzo proszę o informacje w tym miejscu. Musimy wiedzieć czy mamy go odzyskać czy pan go dośle później (na kody, dzięki którym będziemy mieć wgląd w pańskie dochody czeka się około 2/3 tygodni)
  2. Kraj zameldowania w 2022 roku:

  Dla wszystkich osób, które nie są zameldowane w Holandii pełny rok, a chcą uzyskać jak najwyższy zwrot podatku w Holandii, potrzebne są dwie, bardzo ważne rzeczy:

  1. Proszę podać jak najbardziej dokładne okresy od kiedy do kiedy pan/pani pracowała w danej firmie.
  2. Zaświadczenie o dochodach z Polski (jeśli zostało już wydane przez Urząd Skarbowy, jeśli nie to można go dodać później)
  Żeby uzyskać zaświadczanie o dochodach z Polski należy się najpierw rozliczyć w Polsce ( nawet jeśli klient nie uzyskał w Polsce żadnych dochodów).

  Belastingdienst (Urząd Skarbowy w Holandii) musi mieć dowód na to, iż nie było poza Holandią innych dochodów (lub ile tych dochodów było).

  Dlatego jeśli nie jesteśmy zameldowani w Holandii pełny rok od 01.01 do 31.12 trzeba za każdym razem przy rozliczeniu wysyłać również zaświadczenie o dochodach z Polski (bardzo rzadko zdarzają się jednak sytuację, że zaświadczenie nie zmieni kwoty zwrotu z podatku i wtedy nie trzeba tego zaświadczenia do Belastingu wysyłać).

  Opis procedury:

  Wypełniony PIT należy wydrukować, a następnie w wyznaczonym na podpis miejscu podpisać. Gotowy dokument należy zanieść do Urzędu Skarbowego wraz z zaświadczeniem o dochodach (zaświadczenie o dochodach wypełniamy na pierwszej stronie a na drugiej stronie wypełnia Urząd Skarbowy). Na koniec należy odebrać podbite przez Urząd Skarbowy zaświadczenie o dochodach i wysłać do Belastingu oryginał dokumentu (kopię proszę wysłać na nasz e-mail lub załączyć powyżej podczas rejestracji).

  PIT możemy również wysłać elektronicznie jednak potrzebna nam będzie do tego kwota przychodu z roku poprzedniego. Przy wysłaniu PIT’a elektronicznie do Urzędu Skarbowego należy dostarczyć samo zaświadczenie o dochodach.

  Ważne aby zaświadczenie było czytelne oraz wydrukowane razem z kodem kreskowym znajdującym się na dole pierwszej strony. Belastigndienst bardzo często odrzuca zaświadczenia na których jest coś nie wyraźnie wydrukowane lub brakuje kodu kreskowego a wtedy trzeba takie zaświadczenie zrobić na nowo!

  Zaświadczenie może zostać dostarczone przez członka rodziny lub znajomego więc nie trzeba specjalnie jechać do Polski w tym celu.

  Wpisz dokładne daty zameldowania i wymeldowania we wszystkich krajach, w których byłeś/aś zameldowany w 2022 roku.

  Dla wszystkich osób, które nie są zameldowane w Holandii pełny rok, a chcą uzyskać jak najwyższy zwrot podatku w Holandii, potrzebne są dwie, bardzo ważne rzeczy:

  1. Proszę podać jak najbardziej dokładne okresy od kiedy do kiedy pan/pani pracowała w danej firmie.
  2. Zaświadczenie o dochodach z Polski (jeśli zostało już wydane przez Urząd Skarbowy, jeśli nie to można go dodać później)
  Żeby uzyskać zaświadczanie o dochodach z Polski należy się najpierw rozliczyć w Polsce ( nawet jeśli klient nie uzyskał w Polsce żadnych dochodów).

  Belastingdienst (Urząd Skarbowy w Holandii) musi mieć dowód na to, iż nie było poza Holandią innych dochodów (lub ile tych dochodów było).

  Dlatego jeśli nie jesteśmy zameldowani w Holandii pełny rok od 01.01 do 31.12 trzeba za każdym razem przy rozliczeniu wysyłać również zaświadczenie o dochodach z Polski (bardzo rzadko zdarzają się jednak sytuację, że zaświadczenie nie zmieni kwoty zwrotu z podatku i wtedy nie trzeba tego zaświadczenia do Belastingu wysyłać).

  3. Czy w 2022 roku miał pan/pani dochody w Polsce lub innym kraju niż Holandia?
  4. Czy mamy dla pana/pani przygotować PIT zerowy lub PIT z dochodami z PL za rok 2022?

  Proszę podać swój PESEL oraz adres zamieszkania lub załączyć PIT od pracodawcy.


  PIT od pracodawcy:

  5. Czy posiadał pan/pani majątek powyżej 30.000 euro w roku rozliczeniowym 2022 (60.000 euro przy rozliczeniu z partnerem)?

  Opcjonalnie możesz załączyć dokumenty poświadczające wysokość majątku:
  6. Czy posiada pan/pani kredyt hipoteczny?

  Prosimy o przesłanie jaaroverzicht oraz VOZ waarde z 2022 roku:
  7. Czy w 2022 rok posiadał/ła pan/pani partnera, z którym chce się rozliczyć? (możliwość uzyskania „rozłąkowego” za rozliczenie z partnerem, który mieszka w Polsce i spełnia warunki)

  Prosimy o przesłanie jaroopgave/PIT z dochodami partnera z 2022 roku:
  8. Czy ma pan/pani dziecko/dzieci zameldowane na tym samym adresie, które w podanym powyżej roku miało poniżej 12 lat?

  Prosimy podać imię, nazwisko oraz datę urodzenia każdego z dzieci:
  9. Czy posiada pan/pani udokumentowane koszty związane z edukacją w Holandii w podanym powyżej roku rozliczeniowym?

  Prosimy o przesłanie dokumentów potwierdzających koszty związane z edukacją w 2022 roku:
  Rok 2021

  1. Proszę o załączenie wszystkich "jarografów" z roku 2021 (jeśli brakuje chociaż jednego proszę o informację poniżej)

  Jeżeli brakuje chociaż jednego "jarografu" to badzo proszę o informacje w tym miejscu. Musimy wiedzieć czy mamy go odzyskać czy pan go dośle później (na kody, dzięki którym będziemy mieć wgląd w pańskie dochody czeka się około 2/3 tygodni)
  2. Kraj zameldowania w 2021 roku:

  Dla wszystkich osób, które nie są zameldowane w Holandii pełny rok, a chcą uzyskać jak najwyższy zwrot podatku w Holandii, potrzebne są dwie, bardzo ważne rzeczy:

  1. Proszę podać jak najbardziej dokładne okresy od kiedy do kiedy pan/pani pracowała w danej firmie.
  2. Zaświadczenie o dochodach z Polski (jeśli zostało już wydane przez Urząd Skarbowy, jeśli nie to można go dodać później)
  Żeby uzyskać zaświadczanie o dochodach z Polski należy się najpierw rozliczyć w Polsce ( nawet jeśli klient nie uzyskał w Polsce żadnych dochodów).

  Belastingdienst (Urząd Skarbowy w Holandii) musi mieć dowód na to, iż nie było poza Holandią innych dochodów (lub ile tych dochodów było).

  Dlatego jeśli nie jesteśmy zameldowani w Holandii pełny rok od 01.01 do 31.12 trzeba za każdym razem przy rozliczeniu wysyłać również zaświadczenie o dochodach z Polski (bardzo rzadko zdarzają się jednak sytuację, że zaświadczenie nie zmieni kwoty zwrotu z podatku i wtedy nie trzeba tego zaświadczenia do Belastingu wysyłać).

  Opis procedury:

  Wypełniony PIT należy wydrukować, a następnie w wyznaczonym na podpis miejscu podpisać. Gotowy dokument należy zanieść do Urzędu Skarbowego wraz z zaświadczeniem o dochodach (zaświadczenie o dochodach wypełniamy na pierwszej stronie a na drugiej stronie wypełnia Urząd Skarbowy). Na koniec należy odebrać podbite przez Urząd Skarbowy zaświadczenie o dochodach i wysłać do Belastingu oryginał dokumentu (kopię proszę wysłać na nasz e-mail lub załączyć powyżej podczas rejestracji).

  PIT możemy również wysłać elektronicznie jednak potrzebna nam będzie do tego kwota przychodu z roku poprzedniego. Przy wysłaniu PIT’a elektronicznie do Urzędu Skarbowego należy dostarczyć samo zaświadczenie o dochodach.

  Ważne aby zaświadczenie było czytelne oraz wydrukowane razem z kodem kreskowym znajdującym się na dole pierwszej strony. Belastigndienst bardzo często odrzuca zaświadczenia na których jest coś nie wyraźnie wydrukowane lub brakuje kodu kreskowego a wtedy trzeba takie zaświadczenie zrobić na nowo!

  Zaświadczenie może zostać dostarczone przez członka rodziny lub znajomego więc nie trzeba specjalnie jechać do Polski w tym celu.

  Wpisz dokładne daty zameldowania i wymeldowania we wszystkich krajach, w których byłeś/aś zameldowany w 2021 roku.

  Dla wszystkich osób, które nie są zameldowane w Holandii pełny rok, a chcą uzyskać jak najwyższy zwrot podatku w Holandii, potrzebne są dwie, bardzo ważne rzeczy:

  1. Proszę podać jak najbardziej dokładne okresy od kiedy do kiedy pan/pani pracowała w danej firmie.
  2. Zaświadczenie o dochodach z Polski (jeśli zostało już wydane przez Urząd Skarbowy, jeśli nie to można go dodać później)
  Żeby uzyskać zaświadczanie o dochodach z Polski należy się najpierw rozliczyć w Polsce ( nawet jeśli klient nie uzyskał w Polsce żadnych dochodów).

  Belastingdienst (Urząd Skarbowy w Holandii) musi mieć dowód na to, iż nie było poza Holandią innych dochodów (lub ile tych dochodów było).

  Dlatego jeśli nie jesteśmy zameldowani w Holandii pełny rok od 01.01 do 31.12 trzeba za każdym razem przy rozliczeniu wysyłać również zaświadczenie o dochodach z Polski (bardzo rzadko zdarzają się jednak sytuację, że zaświadczenie nie zmieni kwoty zwrotu z podatku i wtedy nie trzeba tego zaświadczenia do Belastingu wysyłać).

  3. Czy w 2021 roku miał pan/pani dochody w Polsce lub innym kraju niż Holandia?
  4. Czy mamy dla pana/pani przygotować PIT zerowy lub PIT z dochodami z PL za rok 2021?

  Proszę podać swój PESEL oraz adres zamieszkania lub załączyć PIT od pracodawcy.


  PIT od pracodawcy:

  5. Czy posiadał pan/pani majątek powyżej 30.000 euro w roku rozliczeniowym 2021 (60.000 euro przy rozliczeniu z partnerem)?

  Opcjonalnie możesz załączyć dokumenty poświadczające wysokość majątku:
  6. Czy posiada pan/pani kredyt hipoteczny?

  Prosimy o przesłanie jaaroverzicht oraz VOZ waarde z 2021 roku:
  7. Czy w 2021 rok posiadał/ła pan/pani partnera, z którym chce się rozliczyć? (możliwość uzyskania „rozłąkowego” za rozliczenie z partnerem, który mieszka w Polsce i spełnia warunki)

  Prosimy o przesłanie jaroopgave/PIT z dochodami partnera z 2021 roku:
  8. Czy ma pan/pani dziecko/dzieci zameldowane na tym samym adresie, które w podanym powyżej roku miało poniżej 12 lat?

  Prosimy podać imię, nazwisko oraz datę urodzenia każdego z dzieci:
  9. Czy posiada pan/pani udokumentowane koszty związane z edukacją w Holandii w podanym powyżej roku rozliczeniowym?

  Prosimy o przesłanie dokumentów potwierdzających koszty związane z edukacją w 2021 roku:
  Rok 2020

  1. Proszę o załączenie wszystkich "jarografów" z roku 2020 (jeśli brakuje chociaż jednego proszę o informację poniżej)

  Jeżeli brakuje chociaż jednego "jarografu" to badzo proszę o informacje w tym miejscu. Musimy wiedzieć czy mamy go odzyskać czy pan go dośle później (na kody, dzięki którym będziemy mieć wgląd w pańskie dochody czeka się około 2/3 tygodni)
  2. Kraj zameldowania w 2020 roku:

  Dla wszystkich osób, które nie są zameldowane w Holandii pełny rok, a chcą uzyskać jak najwyższy zwrot podatku w Holandii, potrzebne są dwie, bardzo ważne rzeczy:

  1. Proszę podać jak najbardziej dokładne okresy od kiedy do kiedy pan/pani pracowała w danej firmie.
  2. Zaświadczenie o dochodach z Polski (jeśli zostało już wydane przez Urząd Skarbowy, jeśli nie to można go dodać później)
  Żeby uzyskać zaświadczanie o dochodach z Polski należy się najpierw rozliczyć w Polsce ( nawet jeśli klient nie uzyskał w Polsce żadnych dochodów).

  Belastingdienst (Urząd Skarbowy w Holandii) musi mieć dowód na to, iż nie było poza Holandią innych dochodów (lub ile tych dochodów było).

  Dlatego jeśli nie jesteśmy zameldowani w Holandii pełny rok od 01.01 do 31.12 trzeba za każdym razem przy rozliczeniu wysyłać również zaświadczenie o dochodach z Polski (bardzo rzadko zdarzają się jednak sytuację, że zaświadczenie nie zmieni kwoty zwrotu z podatku i wtedy nie trzeba tego zaświadczenia do Belastingu wysyłać).

  Opis procedury:

  Wypełniony PIT należy wydrukować, a następnie w wyznaczonym na podpis miejscu podpisać. Gotowy dokument należy zanieść do Urzędu Skarbowego wraz z zaświadczeniem o dochodach (zaświadczenie o dochodach wypełniamy na pierwszej stronie a na drugiej stronie wypełnia Urząd Skarbowy). Na koniec należy odebrać podbite przez Urząd Skarbowy zaświadczenie o dochodach i wysłać do Belastingu oryginał dokumentu (kopię proszę wysłać na nasz e-mail lub załączyć powyżej podczas rejestracji).

  PIT możemy również wysłać elektronicznie jednak potrzebna nam będzie do tego kwota przychodu z roku poprzedniego. Przy wysłaniu PIT’a elektronicznie do Urzędu Skarbowego należy dostarczyć samo zaświadczenie o dochodach.

  Ważne aby zaświadczenie było czytelne oraz wydrukowane razem z kodem kreskowym znajdującym się na dole pierwszej strony. Belastigndienst bardzo często odrzuca zaświadczenia na których jest coś nie wyraźnie wydrukowane lub brakuje kodu kreskowego a wtedy trzeba takie zaświadczenie zrobić na nowo!

  Zaświadczenie może zostać dostarczone przez członka rodziny lub znajomego więc nie trzeba specjalnie jechać do Polski w tym celu.

  Wpisz dokładne daty zameldowania i wymeldowania we wszystkich krajach, w których byłeś/aś zameldowany w 2020 roku.

  Dla wszystkich osób, które nie są zameldowane w Holandii pełny rok, a chcą uzyskać jak najwyższy zwrot podatku w Holandii, potrzebne są dwie, bardzo ważne rzeczy:

  1. Proszę podać jak najbardziej dokładne okresy od kiedy do kiedy pan/pani pracowała w danej firmie.
  2. Zaświadczenie o dochodach z Polski (jeśli zostało już wydane przez Urząd Skarbowy, jeśli nie to można go dodać później)
  Żeby uzyskać zaświadczanie o dochodach z Polski należy się najpierw rozliczyć w Polsce ( nawet jeśli klient nie uzyskał w Polsce żadnych dochodów).

  Belastingdienst (Urząd Skarbowy w Holandii) musi mieć dowód na to, iż nie było poza Holandią innych dochodów (lub ile tych dochodów było).

  Dlatego jeśli nie jesteśmy zameldowani w Holandii pełny rok od 01.01 do 31.12 trzeba za każdym razem przy rozliczeniu wysyłać również zaświadczenie o dochodach z Polski (bardzo rzadko zdarzają się jednak sytuację, że zaświadczenie nie zmieni kwoty zwrotu z podatku i wtedy nie trzeba tego zaświadczenia do Belastingu wysyłać).

  3. Czy w 2020 roku miał pan/pani dochody w Polsce lub innym kraju niż Holandia?
  4. Czy mamy dla pana/pani przygotować PIT zerowy lub PIT z dochodami z PL za rok 2020?

  Proszę podać swój PESEL oraz adres zamieszkania lub załączyć PIT od pracodawcy.


  PIT od pracodawcy:

  5. Czy posiadał pan/pani majątek powyżej 30.000 euro w roku rozliczeniowym 2020 (60.000 euro przy rozliczeniu z partnerem)?

  Opcjonalnie możesz załączyć dokumenty poświadczające wysokość majątku:
  6. Czy posiada pan/pani kredyt hipoteczny?

  Prosimy o przesłanie jaaroverzicht oraz VOZ waarde z 2020 roku:
  7. Czy w 2020 rok posiadał/ła pan/pani partnera, z którym chce się rozliczyć? (możliwość uzyskania „rozłąkowego” za rozliczenie z partnerem, który mieszka w Polsce i spełnia warunki)

  Prosimy o przesłanie jaroopgave/PIT z dochodami partnera z 2020 roku:
  8. Czy ma pan/pani dziecko/dzieci zameldowane na tym samym adresie, które w podanym powyżej roku miało poniżej 12 lat?

  Prosimy podać imię, nazwisko oraz datę urodzenia każdego z dzieci:
  9. Czy posiada pan/pani udokumentowane koszty związane z edukacją w Holandii w podanym powyżej roku rozliczeniowym?

  Prosimy o przesłanie dokumentów potwierdzających koszty związane z edukacją w 2020 roku:
  Rok 2019

  1. Proszę o załączenie wszystkich "jarografów" z roku 2019 (jeśli brakuje chociaż jednego proszę o informację poniżej)

  Jeżeli brakuje chociaż jednego "jarografu" to badzo proszę o informacje w tym miejscu. Musimy wiedzieć czy mamy go odzyskać czy pan go dośle później (na kody, dzięki którym będziemy mieć wgląd w pańskie dochody czeka się około 2/3 tygodni)
  2. Kraj zameldowania w 2019 roku:

  Dla wszystkich osób, które nie są zameldowane w Holandii pełny rok, a chcą uzyskać jak najwyższy zwrot podatku w Holandii, potrzebne są dwie, bardzo ważne rzeczy:

  1. Proszę podać jak najbardziej dokładne okresy od kiedy do kiedy pan/pani pracowała w danej firmie.
  2. Zaświadczenie o dochodach z Polski (jeśli zostało już wydane przez Urząd Skarbowy, jeśli nie to można go dodać później)
  Żeby uzyskać zaświadczanie o dochodach z Polski należy się najpierw rozliczyć w Polsce ( nawet jeśli klient nie uzyskał w Polsce żadnych dochodów).

  Belastingdienst (Urząd Skarbowy w Holandii) musi mieć dowód na to, iż nie było poza Holandią innych dochodów (lub ile tych dochodów było).

  Dlatego jeśli nie jesteśmy zameldowani w Holandii pełny rok od 01.01 do 31.12 trzeba za każdym razem przy rozliczeniu wysyłać również zaświadczenie o dochodach z Polski (bardzo rzadko zdarzają się jednak sytuację, że zaświadczenie nie zmieni kwoty zwrotu z podatku i wtedy nie trzeba tego zaświadczenia do Belastingu wysyłać).

  Opis procedury:

  Wypełniony PIT należy wydrukować, a następnie w wyznaczonym na podpis miejscu podpisać. Gotowy dokument należy zanieść do Urzędu Skarbowego wraz z zaświadczeniem o dochodach (zaświadczenie o dochodach wypełniamy na pierwszej stronie a na drugiej stronie wypełnia Urząd Skarbowy). Na koniec należy odebrać podbite przez Urząd Skarbowy zaświadczenie o dochodach i wysłać do Belastingu oryginał dokumentu (kopię proszę wysłać na nasz e-mail lub załączyć powyżej podczas rejestracji).

  PIT możemy również wysłać elektronicznie jednak potrzebna nam będzie do tego kwota przychodu z roku poprzedniego. Przy wysłaniu PIT’a elektronicznie do Urzędu Skarbowego należy dostarczyć samo zaświadczenie o dochodach.

  Ważne aby zaświadczenie było czytelne oraz wydrukowane razem z kodem kreskowym znajdującym się na dole pierwszej strony. Belastigndienst bardzo często odrzuca zaświadczenia na których jest coś nie wyraźnie wydrukowane lub brakuje kodu kreskowego a wtedy trzeba takie zaświadczenie zrobić na nowo!

  Zaświadczenie może zostać dostarczone przez członka rodziny lub znajomego więc nie trzeba specjalnie jechać do Polski w tym celu.

  Wpisz dokładne daty zameldowania i wymeldowania we wszystkich krajach, w których byłeś/aś zameldowany w 2019 roku.

  Dla wszystkich osób, które nie są zameldowane w Holandii pełny rok, a chcą uzyskać jak najwyższy zwrot podatku w Holandii, potrzebne są dwie, bardzo ważne rzeczy:

  1. Proszę podać jak najbardziej dokładne okresy od kiedy do kiedy pan/pani pracowała w danej firmie.
  2. Zaświadczenie o dochodach z Polski (jeśli zostało już wydane przez Urząd Skarbowy, jeśli nie to można go dodać później)
  Żeby uzyskać zaświadczanie o dochodach z Polski należy się najpierw rozliczyć w Polsce ( nawet jeśli klient nie uzyskał w Polsce żadnych dochodów).

  Belastingdienst (Urząd Skarbowy w Holandii) musi mieć dowód na to, iż nie było poza Holandią innych dochodów (lub ile tych dochodów było).

  Dlatego jeśli nie jesteśmy zameldowani w Holandii pełny rok od 01.01 do 31.12 trzeba za każdym razem przy rozliczeniu wysyłać również zaświadczenie o dochodach z Polski (bardzo rzadko zdarzają się jednak sytuację, że zaświadczenie nie zmieni kwoty zwrotu z podatku i wtedy nie trzeba tego zaświadczenia do Belastingu wysyłać).

  3. Czy w 2019 roku miał pan/pani dochody w Polsce lub innym kraju niż Holandia?
  4. Czy mamy dla pana/pani przygotować PIT zerowy lub PIT z dochodami z PL za rok 2019?

  Proszę podać swój PESEL oraz adres zamieszkania lub załączyć PIT od pracodawcy.


  PIT od pracodawcy:

  5. Czy posiadał pan/pani majątek powyżej 30.000 euro w roku rozliczeniowym 2019 (60.000 euro przy rozliczeniu z partnerem)?

  Opcjonalnie możesz załączyć dokumenty poświadczające wysokość majątku:
  6. Czy posiada pan/pani kredyt hipoteczny?

  Prosimy o przesłanie jaaroverzicht oraz VOZ waarde z 2019 roku:
  7. Czy w 2019 rok posiadał/ła pan/pani partnera, z którym chce się rozliczyć? (możliwość uzyskania „rozłąkowego” za rozliczenie z partnerem, który mieszka w Polsce i spełnia warunki)

  Prosimy o przesłanie jaroopgave/PIT z dochodami partnera z 2019 roku:
  8. Czy ma pan/pani dziecko/dzieci zameldowane na tym samym adresie, które w podanym powyżej roku miało poniżej 12 lat?

  Prosimy podać imię, nazwisko oraz datę urodzenia każdego z dzieci:
  9. Czy posiada pan/pani udokumentowane koszty związane z edukacją w Holandii w podanym powyżej roku rozliczeniowym?

  Prosimy o przesłanie dokumentów potwierdzających koszty związane z edukacją w 2019 roku:
  Czy kiedykolwiek podawał pan/pani swój numer konta do Belastingdienst?

  Czy Pan/Pani chcę żeby Biuro Expert złożyło do Belastingdienst elektroniczny wniosek o zwrot za ubezpieczenie za poprzedni lub bieżący rok? (Zwrot za ubezpieczenie można uzyskać tylko za rok poprzedni lub bieżący)

  Data rozpoczęcia ubezpieczenia:

  Dodatkowe informacje i dokumenty? Skorzystaj z poniższych pól, aby uzupełnić informacje, które ułatwią nam przetworzenie formularza.
  Data urodzenia:


  Adres zamieszkania:
  Dodatkowe informacje:

  Dodatkowe załączniki: