Rozliczenie podatkowe Holandia

Według danych statystycznych, Niderlandy zamieszkuje około ćwierć miliona naszych rodaków. Kraj ten zapewnia Polakom:

 • dobre warunki mieszkaniowe, 
 • opiekę zdrowotną, 
 • psychiczny dobrostan,
 • przyjemną atmosferę do życia 
 • czy mniej żmudnej biurokracji. 

Jednak „mniej biurokracji” nie oznacza jej całkowitego braku. Jeśli chodzi o rozliczanie podatku z Holandii, Polacy mają przed sobą trochę więcej formalności. 

Zazwyczaj pracując w Niderlandach musicie rozliczać się dwa razy. Mowa o sytuacji, kiedy waszym miejscem zamieszkania jest Polska (czyli w świetle prawa przebywacie tu co najmniej połowę roku – 183 dni), albo siedziba waszej firmy znajduje się w ojczyźnie. Podsumowując: jeśli centrum interesów stanowi Polska, to chociaż cały rok przebywacie za granicą, musicie złożyć zeznanie podatkowe także w Polsce, ale rozliczacie się także w Holandii. 

Jak rozliczyć PIT z Holandii?

Potrzebujecie karty podatkowej, czyli Jaaropgaafu. Dokument ten jest wystawiany przez waszego pracodawcę. Potwierdzacie nim odprowadzony podatek i wasz przychód (można go porównać do polskiego PIT-11). Jeżeli pracowaliście w kilku miejscach, powinniście otrzymać kartę podatkową z każdego z nich. W wyjątkowych sytuacjach, jarograf może być także wystawiony przez Belstingdienst.

Potrzebujecie też innych danych, m.in.:

 • całkowitego dochodu brutto (Loon),
 • kwoty pobranego podatku (Ingehouden Loonbelasting),
 • wysokości ulgi pracowniczej (Arbeidskorting),
 • kwoty na ubezpieczenie zdrowotne (Ziekenfonds),
 • ulgi w podatku do wynagrodzenia (Loonheffingskorting),
 • oświadczenia o okresie pracy.

Ulga podatkowa Holandia

Jeśli chcecie z niej skorzystać, musicie wykazać że 90% waszego dochodu stanowił zarobek z Holandii. W tym celu przedstawiacie zaświadczenie UE/WE, które otrzymacie w urzędzie skarbowym. Jednak aby móc je dostać, musicie najpierw złożyć zeznanie podatkowe z Holandii w Polsce. 

Jak rozliczyć podatek z Holandii w Polsce?

O sytuacji kiedy musicie to zrobić, pisaliśmy już wcześniej (przypomnienie – 183 dni lub siedziba firmy w Polsce). 

Jak tego dokonać? Do zeznania PIT-36, musicie dołączyć załącznik PIT/ZG, który jest wykazem zarobków z Holandii. Wypełnia się go tylko w tej części, która dotyczy wybranego zagadnienia podatkowego. 

PIT ZG. Jak wypełnić? Kiedy pracujecie za granicą, ale wynika to z umowy o pracę zawartej w Polsce (np. delegacja czy innego typu wyjazd służbowy), albo gdy wynagrodzenie wypłaca Wam polski pracodawca – nie musicie wypełniać załącznika ZG.

Dwie pierwsze rubryki załącznika, stanowią dane identyfikacyjne oraz dodatkowe informacje. Najważniejsza jest część oznaczona literą C – dochody/przychody z zagranicy i zapłacony podatek. 

Kiedy i czy  rozliczenie w Holandii jest obowiązkowe?

Jeśli otrzymaliście wezwanie do rozliczenia podatku (Aangiftebrief) od Belastingdienst, musicie się rozliczyć. Trzeba tego dokonać w określonym terminie – do 1 lipca bieżącego roku. 

Co więcej – po otrzymaniu takiego pisma, trzeba rozliczyć podatek w Holandii, nawet gdy we wskazanym roku, nie osiągnęliście tam dochodu. W takich przypadkach składa się rozliczenie zerowe. W przypadku zignorowania wezwania, musicie się liczyć z wysoką karą finansową, której kwota sięga nawet do 5278 euro. 

Rozlicz podatki bez wychodzenia z domu. Skorzystaj z naszego formularza do rozliczeń podatków ONLINE.

FORMULARZ ROZLICZENIA PODATKÓW ONLINE